www.grafischontwerpburo.nl

Betalingsvoorwaarden

GOE houdt zich altijd aan zijn afspraken en gaat er uiteraard vanuit dat u dat ook doet. Al onze offertes zijn uurgerelateerd. Mochten we eerder klaar zijn, dan betaalt u natuurlijk minder. Mochten we toch meer tijd nodig hebben dan begroot, dan seinen we u tijdig in. Op die manier komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

U geeft als klant altijd het laatste akkoord voordat een bestand naar de drukker gaat. Auteurscorrecties – de correcties na de tweede proef – zijn voor rekening van de klant.

De betalingstermijn is bij ons dertig dagen en u wordt dus geacht ook echt binnen een maand te betalen.